Предлагаме посещение и оценка на съответният имот при препродажба, подготвяне на професионално изработен снимков материал , реклама в съответните български и чужди портали. Изработване на доклад за състоянието на имота. Оценката, която даваме е базирана на предишни продажби и на състоянието на имотният пазар в момента. Тя с съгласува с продавача индивидуално.