Предлагаме

Пълна юридическа помощ и правни консултации.

Консултации със счетоводител.

Помощ при вземане на кредити.

Осигуряване на документите при сделки и гарантиране на липсата на задължения.

Помощ при преговори между страните за постигане на оптимални условия както за купувача, така и за продавача.

Застраховане на имущество.